Các bước làm Thủ tục CMND

Khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ làm thủ tục CMND,  bà con đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  – Công an Bình Thuận sẽ được phát Số thứ tự Tờ khai. Và tiến hành thực hiện các bước dưới đây

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ

Công dân đến bàn hướng dẫn làm thủ tục để cán bộ kiểm tra hồ sơ.

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, công dân sẽ được phát số thứ tự và tiến hành viết tờ khai
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, công dân sẽ được cán bộ hướng dẫn bổ sung
Bàn hướng dẫn cấp cmnd

Viết tờ khai

Sau khi nhận số thứ tự, công dân đến “bàn ghi tờ khai” để kê khai thông tin theo đúng quy định.

Hướng dẫn viết tờ khai Chứng minh nhân dân

Bàn ghi tờ khai CMND

Chờ gọi số thứ tự

Sau khi viết xong tờ khai, công dân đem toàn bộ hồ sơ quay về ghế ngồi đợi loa thông báo đến số thứ tự của mình để vào phòng làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân

Chờ gọi số thứ tự làm CMND

Vào phòng làm thủ tục

Khi Loa thông báo đến số thứ tự, công dân đem đầy đủ giấy tờ vào Phòng làm thủ tục, ngồi xuống ghế và chờ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ gọi Số thứ tự của mình của mình để làm thủ tục Nhận dạng

Đóng lệ phí và nhận lại sổ Hộ khẩu

Sau khi Nhận dạng xong, bà con qua bên bàn kế bên để đóng Lệ phí.

Lưu ý: Khi đóng lệ phí xong, nhớ nhận lại sổ Hộ khẩu và quay về ghế ngồi để chờ gọi Lăn tay

In vây tay

 

Rửa tay

Sau khi lấy dấu vân tay, công dân ra khỏi phòng làm thủ tục đến khu vực vệ sinh để rửa tay rồi quay vào phòng chụp ảnh

**Chỉnh lại hình khác**

 

Chụp ảnh

Bà con chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc gọn gàng và ngồi chờ gọi đúng tên để chụp ảnh

 

Nhận giấy hẹn kết quả

Sau khi chụp ảnh xong, công dân sẽ được cán bộ chụp ảnh đưa Giấy hẹn, trong giấy Giấy hẹn có ghi thông tin ngày trả kết quả cấp CMND.

Đến bước này công dân đã hoàn thành xong thủ tục cấp CMND.

Nếu có nhu cầu gửi CMND về tận nhà, công dân có thể liên hệ với bộ phận Bưu điện ngồi trong phòng chụp ảnh, nộp lệ phí để đăng ký nhận CMND theo địa chỉ yêu cầu.