Đăng Ký Trực Tuyến

 

CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ NÂNG CẤP

 

 

 

 

 

Nhằm hỗ trợ công dân chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian nộp hồ sơ thủ tục cấp Chứng minh nhân dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Bình Thuận triển khai dịch vụ: đăng ký trực tuyến làm thủ tục cấp CMND

Quy trình xử lý yêu cầu đặt hẹn

Bước 1: Công dân chọn thời gian đăng ký làm thủ tục
Bước 2: Công dân cung cấp thông tin cụ thể và chính xác.
Bước 3:
Phòng CS QLHC về TTXH ấn định thời gian đặt hẹn.
Bước 4: Công dân đến làm thủ tục đúng thời gian đã đặt hẹn.

Một số lưu ý:

+ Công dân điền thông tin cá nhân đăng ký đúng với thông tin của người sẽ đến làm thủ tục. Cơ quan sẽ không giải quyết các trường hợp Thông tin đặt lịch không trùng khớp với thông tin của người đến làm thủ tục. Khi đó Công dân phải làm thủ tục lấy số thứ tự như những Công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp.
+ Công dân đã đặt lịch thành công thì không cần lấy số thứ tự khi đến làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân, công dân khai tên đã đăng ký trực tuyến với cán bộ tiếp nhận hồ sơ để được ưu tiên giải quyết thủ tục
Đặt lịch làm thủ tục CMND trực tuyến giúp đảm bảo tính ưu tiên trong việc sắp xếp thứ tự xử lý hồ sơ của công dân. Tính ưu tiên này sẽ được duy trì trong khoảng thời gian mà công dân đã đăng ký.
+ Chúng tôi có để từ chối Lịch hẹn, nếu nhận thấy các thông tin do Công dân cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ.
+ Vui lòng hủy lịch hẹn, nếu bạn không thể đến làm thủ tục như trong thời gian đã đăng ký, để nhường chỗ trống cho những người khác.

Bạn vui lòng chọn ngày đăng ký làm thủ tục cấp CMND bằng cách click chuột vào lịch bên dưới, và điền các thông tin đăng ký cần thiết

booked-calendar