Đối tượng được cấp CMND

1. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND)

   – Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cơ sở để tính tuổi là theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong sổ hộ khẩu phù hợp với ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh.

   Trường hợp sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của công dân không có ghi ngày, tháng sinh thì công dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân để đề nghị giải quyết đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch và quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp. Và sau đó công dân mang giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đến Công an xã (thị trấn, thành phố) để bổ sung ngày tháng sinh vào số hộ khẩu

  – Công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được hiểu là đang sinh sống và đã đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam.

1.1. Cấp mới:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và chưa được cấp CMND lần nào.

1.2. Cấp đổi CMND trong các trường hợp:

Những công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân theo quy định được đổi Chứng minh nhân dân trong những trường hợp sau:

  • Chứng minh nhân dân quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;
  • Chứng minh nhân dân bị rách, hỏng, mờ nhòe không rõ thông tin;
  • Chứng minh nhân dân đã được cấp có sai sót thông tin;
  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, tôn giáo;
  • Những người đã được cấp Chứng minh nhân dân nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển đăng ký hộ khẩu thường trú trong phạm vị tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được đổi Chứng minh nhân dân;
  • Những trường hợp xác định lại giới tính, đã qua phẩu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng.

1.3. Cấp lại CMND trong trường hợp bị mất CMND.

Công dân đã được cấp chứng minh nhân dân nhưng bị mất;

Công dân đủ 14 tuổi trở lên được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam và đã được đăng ký thường trú.

3. Một số đối tượng tạm thời chưa được cấp chứng minh bao gồm:

– Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.

– Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam;

– Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

Chú ý: Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi bệnh tâm thần, công dân đem các giấy tờ có liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ tục cấp CMND.