Hướng dẫn điền ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

Đơn đề nghị Cấp CMND được sử dụng trong trường hợp Cấp mới lần đầu hoặc cấp lại do mất, được xác nhận bởi Công an phường, xã (thị trấn) nơi có hộ khẩu thường trú.

Trên đơn điền đầy đủ thông tin, và dán ảnh 3×4 theo mẫu dưới đây:

Công dân kê khai thông tin gồm:

Các mục: Họ tên, Giới tính, Tên gọi khác (nếu có), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Quê quán, Dân tộc, Tôn giáo, Nơi trường trú: Ghi theo thông tin trên sổ hộ khẩu

Số CMND đã được cấp, ngày cấp, nơi cấp: Ghi theo thông tin trên CMND cũ, trường hợp cấp CMND lần đầu thì để trống

Họ tên cha, họ tên mẹ: Ghi theo thông tin trên giấy khai sinh

Số đăng ký thường trú: nằm ở trang đầu tiên trong sổ hộ khẩu

Họ tên người ký, ký ngày: xem ở phần ký tên đóng dấu của cán bộ ở trang có tên Công dân trong sổ hộ khẩu

Phần ghi lý do cấp CMND:

Trường hợp cấp mới lần đầu: Cấp mới lần đầu

Trường hợp đổi CMND: công dân ghi rõ lý do đổi CMND như: CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng, sửa nguyên quán theo sổ hộ khẩu….

Trường hợp cấp lại CMND: ghi rõ CMND cũ do huyện, tỉnh nào làm thủ tục cấp