Hướng dẫn điền TỜ KHAI CMND

Tờ khai CMND được phát khi người dân đến Cơ quan Công an làm thủ tục cấp CMND. Khi viết Tờ khai, cần chú ý ở các điểm sau. 

Mục 1,2,3,4,6,18,19 để trống

Mặt trước

5. Họ tên: viết chữ IN HOA

  • NGUYỄN VĂN AN (đúng)
  • Nguyễn Văn An (sai)

8. Nơi sinh, Nguyên quán: Ghi theo địa danh hiện tại.

Ví dụ: Nếu trong Sổ hộ khẩu là: Bình Trị Thiên, thì cần xác định là Nguyên quán hiện tại bây giờ : Quảng Bình, Quảng Trị, hay Thừa Thiên Huế và ghi vào đúng địa danh hiện tại

9. Nơi ĐKHK thường trú: ghi rõ Thôn , khu phố – xã, phường – huyện, thị xã, thành phố

Ví dụ: Khu Phố 10, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

Mặt sau:

14,15. Họ tên cha mẹ: Ghi họ tên cha mẹ đẻ của mình

  • Nếu cha, mẹ chết: Ghi họ tên cha, mẹ (Chết)

VD: Lê Thị A (Chết)

  • Nếu không rõ tên cha, mẹ: Ghi không rõ tên

Bảng hướng dẫn ghi tờ khai