Khi đi làm CMND cần chuẩn bị những gì

1. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân gồm:

1.1. Cấp mới CMND:

– Đơn đề nghị (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú: Tải mẫu đơn đề nghị cấp CMND

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp).

– Tờ khai cấp CMND (được phát khi đến làm thủ tục CMND)

– Tiền để đóng lệ phí cấp CMND và chụp ảnh.

1.2. Cấp  đổi CMND:

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp).

– CMND cũ nộp lại cho cơ quan Công an.

– Tờ khai cấp CMND (được phát khi đến làm thủ tục CMND)

– Tiền để đóng lệ phí cấp CMND và chụp ảnh.

1.3. Cấp lại CMND:

– Đơn đề nghị (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú: Tải mẫu đơn đề nghị cấp CMND

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).

– Tờ khai cấp CMND (được phát khi đến làm thủ tục CMND)

– Tiền để đóng lệ phí cấp CMND và chụp ảnh.

1.4. Điều chỉnh thông tin CMND:

– Đơn điều chỉnh CMND: (Tải mẫu đơn điều chỉnh cấp CMND | Hướng dẫn làm đơn điều chỉnh)

– Giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan đến thông tin điều chỉnh (Bằng cấp, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy tờ nhà đất…)

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).

– Tờ khai cấp CMND (được phát khi đến làm thủ tục CMND)

– Tiền để đóng lệ phí cấp CMND và chụp ảnh.

1.5. Lưu ý

Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CMND  phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định.

Việc viết đơn đề nghị, kê khai tờ khai Chứng minh nhân dân do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai.

2. Thủ tục cấp CMND cho Quân đội và CAND:

Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cũng phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định chung. Riêng việc xuất trình sổ hộ khẩu được thay bằng giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo Chứng minh Quân đội nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân; các trường hợp chưa được cấp Chứng minh Quân đội nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân cần kèm theo quyết định tuyển dụng, quyết định phân công công tác.

(Trường hợp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như các công dân khác).

Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu cho công dân là Quân nhân và CAND để làm thủ tục cấp CMND quy định như sau:

– Cục trưởng hoặc cấp tương đương (nếu cấp cho người thuộc biên chế của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)

– Thủ trưởng Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ Tư lệnh.

– Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

– Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trung học.

– Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp huyện và  Trưởng Công an cấp huyện.

3. Việc giải quyết cấp, đổi, cấp lại CMND cho học viên trong các trường Quân đội nhân dân, Công an nhân dân

Đối với trường hợp công dân là học viên trong các trường Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có nhu cầu đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thì đến Công an cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc Phòng PC64 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công dân đăng ký thường trú để làm thủ tục đổi, cấp lại chứng minh nhân dân.