Lệ phí khi làm thủ tục Chứng Minh Nhân Dân

1. Công dân đến làm thủ tục Chứng minh nhân cần đóng các lệ phí cụ thể theo từng đối tượng như sau:

  • Đối với các phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết

– Nộp lệ phí: 10.000 đồng
– Tiền chụp ảnh: 17.000 đồng
  ==>     Tổng cộng: 27.000 đồng

  •  Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại:

– Nộp lệ phí: 5.000 đồng
– Tiền chụp ảnh: 17.000 đồng
  ==>     Tổng cộng: 22.000 đồng

  •  Đối với công dân trên 60 tuổi:

– Miễn nộp lệ phí CMND.
– Chỉ nộp tiền ảnh: 17.000 đồng

2. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí CMND (chỉ nộp tiền chụp ảnh 17.000) gồm:

  • Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ.
  • Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.
  •  Công dẫn thuộc các xã vùng cao, vùng núi, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận.

 ==> Miễn thu lệ phí cấp CMND (cấp lần đầu); cấp đổi CMND do hết hạn sử dụng (quá 15 năm)