Lưu ý về Trang Phục và Đầu tóc khi làm CMND

Ảnh chân dung làm CMND là ảnh màu, phông nền màu trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự, không sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh CMND.

  • Tóc không che phủ tai, và lông mày
  • Không mặc áo sát nách, ba lỗ…

Riêng đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt và hai tai