Thông báo Chuyển trụ sở làm việc về Tòa nhà một cửa

THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Kể từ ngày 31/7/2017 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ chuyển địa chỉ làm việc từ 63 Cao Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận về Tòa nhà một cửa – Công an tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, Phan Thiết, Bình Thuận

Thời gian bắt đầu làm việc tại địa điểm mới từ Thứ hai, ngày 31/07/2017

  • Buổi sáng: 7h15 – 11h30
  • Buổi chiều: 13h30 – 16h30

Các giao dịch việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chứng minh nhân dân trước đây tại số 63 Cao Thắng, sẽ được tiếp tục thực hiện tại địa chỉ Tòa nhà một cửa – Công an tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, Phan Thiết, Bình Thuận.

Nếu có thắc mắc, bà con vui lòng liên hệ Số điện thoại: 0693.428.134 để được hổ trợ.

Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an Bình Thuận thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, giúp đỡ và thuận tiện trong giao dịch công việc./.