Thông báo: Thay đổi lịch cấp, trả CMND

Thực hiện công tác cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện để công dân thực hiện các thủ tục về Chứng minh nhân dân. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Bình Thuận thông báo thay đổi lịch tiếp dân về lĩnh vực CMND như sau:

Từ ngày 15/10/2018:

  • Thời gian cấp chứng minh nhân dân: các ngày làm việc trong tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6) thay cho thứ thứ 3, thứ 5, thứ 6 như trước đây.
  • Thời gian nhận, điều chỉnh, xác nhận số chứng minh nhân dân: các ngày làm việc trong tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6) thay cho thứ 2, thứ 4, sáng thứ 7 như trước đây.

Như công vậy, công dân có thể đến làm thủ tục cấp, nhận hoặc các thủ tục khác về lĩnh vực CMND vào bất cứ ngày làm việc nào trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) tại địa chỉ 139 Mậu Thân, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận.